اخبار و مقالات

۱۴ گره تجارت ایران

موافقت‌نامه تسهیل تجاری (TFA) که در سازمان تجارت جهانی (WTO) به تصویب رسیده است، درصدد ساده‌سازی و یکسان‌سازی رویه‌های گمرکی در کشورها است. اجرای این موافقت‌نامه منجر به افزایش صادرات…
Read More
فهرست